Sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2020 - BIP Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

 

Trudny dla wszystkich 2020 rok jest już historią. Minął trzeci rok działalności odrodzonego samorządu lekarskiego VIII kadencji. Rok wymagający rozwiązywania wielu  problemów nie tylko towarzyszących codziennemu życiu samorządu lekarskiego, ale także będących skutkiem pandemii COVID-19.

 

Ta sytuacja wymagała szczególnego zaangażowania i poświęcenia w pracy Organów Śląskiej Izby Lekarskiej (ŚIL), komisji problemowych, zespołów, lekarzy i lekarzy dentystów korporacji śląskiej oraz, co wymaga szczególnego podkreślenia, pracowników biura izby, którzy w czasie trwającego remontu budynku Domu Lekarza – siedziby ŚIL i obowiązujących w związku z pandemią obostrzeń nadążali za rosnącymi potrzebami.

 

   Okręgowa Rada Lekarska (ORL) w składzie:

Zbigniew Bizoń

Halina Borgiel-Marek

Stanisław Borysławski

Zenon Cholewa

Jan Cieślicki

Jacek Czapla

Mieczysław Dziedzic

Krystian Frey

Grzegorz Góral

Maciej Hamankiewicz

Leszek Jagodziński

Paweł Jasiński

Adam Jurczak

Kielan-Postek Iwona

Rafał Kiełkowski

Danuta Korniak

Jacek Kozakiewicz

Józef Kurek

Andrzej Lekston

Jarosław Markowski

Wojciech Marquardt

Żywisław Mendel

Janusz Michalak

Katarzyna Michalska-Małecka

Janusz Milejski

Krzysztof Musialik

Jerzy Pabis

Ewa Paszek

Andrzej Postek

Marek Potempa

Norbert Prudel

Jerzy Rdes

Beata Reszka

Iwona Rogala-Poborska

Tomasz Romańczyk

Marek Seredyński

Rafał Sołtysek

Aleksandra Sommerlik-Biernat

Krystyn Sosada

Alina Stępnik-Mardzyńska

Krzysztof Szczechowski

Zygmunt Szwed

Zygfryd Wawrzynek

Piotr Ziętek

Urszula Zimoń

Katarzyna Ziora

 

odbyła 10 posiedzeń, a jej Prezydium w składzie:

Borgiel-Marek Halina

Cieślicki Jan – skarbnik

Frey Krystian – sekretarz

Hamankiewicz Maciej

Kiełkowski Rafał – wiceprezes

Korniak Danuta – zastępca sekretarza

Kozakiewicz Jacek – wiceprezes

(do 17.12.2020 r.)

Markowski Jarosław - wiceprezes

Milejski Janusz

Rdes Jerzy

Sołtysek Rafał

Sommerlik-Biernat Aleksandra

Sosada Krystyn

Urban Tadeusz – prezes

zebrało się 27 razy.

Frekwencja na posiedzeniach ORL i Prezydium ORL wynosiła odpowiednio 78,7%  i 89,7%.

Zgodnie z obwieszczeniem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej (OKW)  z dnia 30 grudnia 2020 roku w miejsce Kol. Jacka Kozakiewicza mandat członka ORL objął Kol. Jacek Kołacz.

Podobnie jak w poprzednich latach naczelnym zadaniem ORL była realizacja zadań wynikających z Ustawy o izbach lekarskich. Starania o zapewnienie najwyższych standardów funkcjonowania ochrony zdrowia, zapewniających najnowocześniejsze leczenie, odpowiednie warunki pracy, płacy stanowiących o bezpieczeństwie lekarzy, lekarzy dentystów, ich rodzin, wszystkich  pracujących w ochronie zdrowia a nierozerwalnie związanych z bezpieczeństwem pacjentów były w tym trudnym okresie szczególnym wyzwaniem. Objęto patronatem, udzielono wsparcia finansowego, współorganizowano szereg przedsięwzięć m. in. szkoleniowych, integracyjno-szkoleniowych, naukowych, promujących zdrowie.                                                                                           

Pandemia COVID-19 ujawniła nie tylko w Polsce brak rozwiązań lub niedostatki w już istniejących mających zapewnić najszerzej pojęte bezpieczeństwo społeczeństw także w ochronie zdrowia. Co jednak wymaga szczególnego podkreślenia to zachowania wielu osób, dla których niesienie pomocy nacechowane było solidarnością, bezinteresownością, determinacją. Bardzo wysoko oceniono pomoc udzieloną Fundacji Lekarze Lekarzom przez Fundację Pani Dominiki Kulczyk.

Wszystkim należą się słowa najwyższego uznania i wielkie podziękowania.  

ŚIL była współorganizatorem koncertu, który odbył się w Operze w Bytomiu pt.: „Zarażeni dobrem – artyści i lekarze w podziękowaniu pracownikom ochrony zdrowia”, podczas którego wręczono odznaczenia ministerialne i samorządowe pracownikom ochrony zdrowia wytypowanym przez Dyrektorów szpitali, którzy byli zaangażowani w sposób szczególny podczas pierwszej fali pandemii COVID-19.

Postanowiono także zorganizować wystawę fotograficzną pt.: ”Strefa zero” dokumentującą pracę pielęgniarek i lekarzy w jednoimiennym szpitalu. Zdjęcia zostały wykonane w szpitalu Megrez sp. z o.o. przez pracownika ŚIL. Planuje się prezentację m. in. w Sejmie, instytucjach kultury, ratuszach.

Trwająca pandemia początkowo utrudniła między innymi realizację szkoleń, programów promujących zdrowie, integracyjnych, działalność komisji a także samej ORL. Biuro ŚIL jednak błyskawicznie dostosowało się do nowych warunków, organizując posiedzenia Prezydium, ORL oraz Komisji w formie online. Podobnie, Ośrodek Kształcenia Podyplomowego ŚIL niemal od razu rozpoczął organizację szkoleń  i kursów w trybie online.

Udzielono wsparcia Sp. z o. o. Dom Lekarza, której pandemia w znacznym stopniu ograniczyła możliwości prowadzenia rozwiniętej działalności.                                                                                                            

Pandemia wymusiła także zmianę formy przeprowadzenia XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy. Zdecydowano by głosowanie nad istotnymi, wymaganymi prawem decyzjami odbyło się w trybie korespondencyjnym.   

Podejmowano nowe działania nie zapominając o kontynuowaniu już rozpoczętych wzbogacając je o nowe inicjatywy m. in zorganizowano punkt szczepień przeciw grypie  w siedzibie izby, organizowano szkolenia dotyczące wprowadzenia obowiązku stosowania e-recepty. Rozszerzano współpracę z innymi izbami lekarskimi, samorządami zawodów zaufania publicznego, samorządem terytorialnym, uczelniami, towarzystwami naukowymi. Zorganizowano lub współorganizowano m. in. szereg konferencji, szkoleń, kursów.

Aby poprawić pogarszającą się w czasie pandemii sytuację ekonomiczną, lekarzom i lekarzom dentystom przyznawano zapomogi losowe, udzielano pożyczek  na korzystnych warunkach, dopłacano do kosztów noclegu lekarzy i lekarzy dentystów podlegających izolacji. Zdecydowano także o obniżeniu wieku uprawniającego do korzystania z gratyfikacji dla seniorów z 85 do 80 lat.     

 

W 2020 roku udzielono pomocy finansowej m. in. w formie: 
- zapomóg losowych - 74.079,85 zł;       
- zasiłków z tytułu narodzin dziecka - 435.000,00 zł;  
- wsparcia finansowego dla uczących się dzieci zmarłych lekarzy, lekarzy dentystów członków ŚIL - 88.000,00 zł;
- nagród za uzyskanie tytułu specjalisty - 310.300,00 zł;
- gratyfikacji dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyły 85 rok życia - 93.000,00 zł;                                      
- zapomóg pośmiertnych - 40.000,00 zł;    
- udzielenia pożyczek na wyjątkowo korzystnych warunkach na łączną kwotę - 6.338.000,00 zł.       

Zadbano także o najmłodszych - dzieci i wnuków lekarzy i lekarzy dentystów, dla których zorganizowano II Bal Karnawałowy, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Utrzymano przywileje dla członków „dużych rodzin lekarskich”, pomocy udzielała Fundacja „Lekarzom Seniorom”.

Gratulacje, okolicznościowe upominki, gratyfikacje pieniężne otrzymały osoby – członkowie ŚIL, które najlepiej zdały egzamin LEK i LDEK. Prowadzono dalsze unowocześnianie bazy noclegowej w Warszawie. Nie przerywano remontu siedziby izby – Domu Lekarza, który monitorowano i na bieżąco dokonywano niezbędnych korekt. Na remont i wyposażenie w 2020 wydano 2.027.648,23 zł.

Na dachu Śląskiej Izby Lekarskiej zamontowano panele fotowoltaiczne. Prawie 90% kosztów inwestycji sfinansowane zostało z umorzenia części pożyczki udzielonej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Panele będą produkować energię elektryczną o mocy 9,52 kWh. Prąd wytwarzany z nowo zamontowanego odnawialnego źródła energii stanowi zaledwie jedną szóstą zapotrzebowania budynku ŚIL. W przyszłości planuje się montaż kolejnych paneli fotowoltaicznych.

Zmodernizowano naszą stronę internetową i system informatyczny ŚIL.        

 

Teraźniejszość nie przesłoniła przeszłości. Kontynuowano rozmowy w sprawie utworzenia Muzeum Medycyny i Farmacji a także prowadzony jest zakup przedmiotów  przeznaczonych do ewentualnego zaprezentowania jako eksponaty w muzeum.   Nie zapomniano o miejscach pochówku polskich lekarzy tak na nekropoliach w Polsce jak i za granicą. Sfinansowano m. in. restaurację nagrobka  dr Andrzeja Mielęckiego, a na okoliczność 100 rocznicy zamordowania go przez bojówki hitlerowskie, zaplanowano szereg przedsięwzięć upamiętniających jego życie, pracę, działalność samorządową i społeczną.                                                                                                                                                              

Głównym źródłem pozyskiwania pieniędzy potrzebnych na realizację wszystkich zadań są składki członkowskie, których opłacanie jest ustawowym obowiązkiem członków samorządu, jednak nie przez wszystkim wypełnianym. Wielu kolegów, koleżanek lekarzy i lekarzy dentystów dało się przekonać do spełnienia tego obowiązku i terminowo dokonują wpłat należnych kwot. Mimo stanowiska Sądu Najwyższego w przedmiocie uznania niepłacenia składki za przewinienie zawodowe, pozostaje nadal dość liczna grupa osób „zatwardziałych niepłacących składki”,  w stosunku, do których izba zmuszona była zastosować bardziej drastyczne środki. Odzyskano w ten sposób 1.431.115,75 zł tytułem zaległych składek członkowskich  oraz 137.715,35 zł tytułem odsetek od tych zaległości.

 

Podjęto uchwałę o ubezpieczeniu Śląskiej Izby Lekarskiej, jej organów oraz członków ŚIL od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną  działalnością w zakresie związanym z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 2.12.2019 roku o izbach lekarskich.

Przedstawiano możliwe rozwiązania problemów dotykających ochronę zdrowia, a w okresie pandemii szczególnie wyraźnie widocznych, zwiększających  trudności  w uzyskaniu przez pacjentów  dostępu do nowoczesnej, właściwej, bezpiecznej pomocy. Osiągnięcie tego celu było zawsze jednym z głównych zadań, których realizacja przyświecała działaniom samorządu. Wyrazem tych starań były m. in. liczne apele, stanowiska, uchwały a także przekazywanie w czasie wystąpień  w różnych gremiach opinii samorządu.

 

   W 2020 roku ORL podjęła 90 uchwał w tym m.in.

- 19 uchwał w sprawach finansowych,

 • - 1 uchwałę w sprawie zwołania Okręgowego Zjazdu Lekarzy,
 • - 2 uchwały w sprawie zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu oraz 2 uchwały zmieniające,
 • - 2 uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. zobowiązania lekarza do odbycia uzupełniającego przeszkolenia w związku z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym,
 • - 1 uchwałę w sprawie odmowy wyłączenia przewodniczącej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu,
 • - 7 uchwał w sprawie powołania specjalnych komisji stwierdzających zdolność lekarza/lekarza dentysty do wykonywania zawodu,
 • - 6 uchwał w sprawie odmowy skreślenia z listy członków ŚIL i z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów,
 • - 5 uchwał w sprawie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu,
 • - 1 uchwała w sprawie umorzenia postępowania mającego na celu stwierdzenie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu,

- 3 uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zawieszenia w prawie

     wykonywania zawodu lekarza,

 • - 16 uchwał związanych ze Spółką „Dom Lekarza”,
 • - 3 uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Bioetycznej, jej powołania, opłat za czynności Komisji Bioetycznej,
 • - 1 uchwała w sprawie wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej z rejestru,
 • - 1 uchwała w sprawie zakazu wykonywania działalności leczniczej objętej wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz 2 uchwały zmieniającą,
 • - 3 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo lekarza nieposiadającego PWZ na terenie RP w konsyliach lekarskich i asystowania do zabiegów,
 • - 1 uchwałę w sprawie odmowy uchylenia uchwały w sprawie zawieszenia w PWZ,
 • - 14 uchwał w sprawach innych.

 

ORL przyjęła stanowisko:

- w sprawie poparcia stanowiska nr 3/20/P-VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia  10 stycznia 2020 r. w sprawie materiałów dotyczących Prof. Tomasza Grodzkiego

oraz 5 apeli w tym:

- do Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia do standardu opieki nad ciężarną obowiązkowego, bezpłatnego badania ultrasonograficznego piersi w pierwszym trymestrze ciąży;

- do Ministra Zdrowia w sprawie wyznaczenia terminu PES sesji wiosennej 2020 r.;

- do Prezesa Rady Ministrów w sprawie: zagrożenia COVID-19 w Polsce;

- do dyrektorów szpitali oraz władz wojewódzkich i samorządowych  w sprawie uznania bezpieczeństwa personelu medycznego za priorytet w walce z epidemią COVID-19  w Polsce;

- do Ministra Zdrowia w sprawie: przywrócenia właściwego funkcjonowania szpitali przekształconych w szpitale jednoimienne oraz podjęcia realnej współpracy  ze środowiskiem medycznym w pracach legislacyjnych dotyczących strategii zwalczania epidemii.

 

 Prezydium podjęło 3338 uchwał m. in:

 • - 1071 uchwał dotyczących przyznania PWZ;
 • - 8 uchwał w sprawie wyboru przedstawicieli i przewodniczących do komisji konkursowych na stanowiska ordynatora, kierownika i zastępcy kierownika podmiotu leczniczego
 • - 95 uchwał w sprawach finansowych,
 • - 242 uchwały związane z wykreśleniem z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • - 396 uchwał w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach oraz 808 uchwała zmieniających wpis,
 • - 577 uchwal związanych ze skierowaniem na staż podyplomowy,
 • - 108 uchwał związanych z dokonaniem wpisu do rejestru ŚIL podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów,
 • - 22 uchwały w sprawie realizacji kształcenia podyplomowego,
 • - 11 uchwał w sprawach innych.

  

Prezydium podjęło 2 stanowiska:

   - w sprawie podziękowania za ofiarną postawę osób biorących udział w walce z wirusem SARS-Cov-2. oraz konieczności  zapewnienia im bezpiecznych warunków pracy,

   - w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, proponowanego przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

oraz apel:

   - do zarządzających szpitalami w sprawie zapewnienia w podmiotach leczniczych standardów bezpieczeństwa wykonywania zawodu przez personel medyczny.

 

Minął trzeci rok VIII kadencji funkcjonowania odrodzonego samorządu lekarskiego. Rok wyjątkowy, obfitujący w nowe, nieznane dotąd niebezpieczeństwa, wymagający nowych szczególnych działań, zmuszający do wielu ograniczeń. Oceniając efekty działalności ORL nie popełnimy nadużycia stwierdzając, że daliśmy radę. Daliśmy radę wszyscy. Wszystkim należą się słowa podziękowania i życzenie – „tak trzymać”. Na szczególne słowa uznania zasłużyli pracownicy biura, którym mimo prowadzonego remontu i obostrzeń związanych z pandemią udało się bez zawirowań zapewnić należyte wykonanie zadań także związanych z potrzebami lekarzy i lekarzy dentystów członków ŚIL. Za ewentualne zaistniałe utrudnienia przepraszamy. Nie mniejszym zaangażowaniem wykazali się aktywni członkowie samorządu i wiele współpracujących osób nie zrzeszonych w naszej korporacji – pracownicy biura prawnego, przedstawiciele innych samorządów, władz miasta Katowice, uczelni nie tylko medycznych, studentów i szereg innych osób często bezimiennych. Wszystkim składamy podziękowania  i zaproszenie do dalszej owocnej współpracy. Przesyłamy także życzenia zdrowia, spokoju, powrotu do normalności, pomyślności w każdej dziedzinie Waszego życia.

 Prosimy o dalszą pomoc, udzielanie przydatnych rad, zrozumienie, obiektywizm w ocenie. Starajmy się nie utrudniać pracy dla uzyskania korzystnych dla wszystkich efektów.

 

Dziękuję.

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

Krystian Frey

                           

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 03 grudzień 2022 23:32 Tomasz Gawlik
Artykuł został zmieniony. sobota, 03 grudzień 2022 23:37 Tomasz Gawlik
Artykuł został zmieniony. niedziela, 04 grudzień 2022 00:17 Tomasz Gawlik
Udostępnij