Sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2019 - BIP Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

 

Minął drugi rok VIII kadencji działalności odrodzonego samorządu lekarskiego na Śląsku. Czas, który wymagał podobnie jak poprzednie, a być może i większego zaangażowania w szczególności organów Śląskiej Izby Lekarskiej (ŚIL), zespołów i komisji problemowych, pracowników biura izby ale także poszczególnych członków  naszej korporacji.                                                                

W tym roku obchodziliśmy także 30 rocznicę odrodzenia samorządu lekarskiego.  Odbyły się uroczystości, których gośćmi byli m. in. przedstawiciele władz państwowych, ministerstw, reprezentanci samorządu terytorialnego, innych samorządów zawodowych.  Z tej okazji zasłużonym dla śląskiego samorządu lekarskiego wręczono odznaczenia państwowe, resortowe, izbowe.  

Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowano wystawy poświęcone lekarzom Śląska i Zagłębia zasłużonym dla niepodległej Polski.

   Okręgowa Rada Lekarska (ORL)  w składzie:

 

Zbigniew Bizoń

Halina Borgiel-Marek

Stanisław Borysławski

Zenon Cholewa

Jan Cieślicki

Jacek Czapla

Mieczysław Dziedzic

Krystian Frey

Grzegorz Góral

Maciej Hamankiewicz

Leszek Jagodziński

Paweł Jasiński

Adam Jurczak

Kielan-Postek Iwona

Rafał Kiełkowski

Danuta Korniak

Jacek Kozakiewicz

Józef Kurek

Andrzej Lekston

Jarosław Markowski

Wojciech Marquardt

Żywisław Mendel

Janusz Michalak

Katarzyna Michalska-Małecka

Janusz Milejski

Krzysztof Musialik

Jerzy Pabis

Ewa Paszek

Andrzej Postek

Marek Potempa

Norbert Prudel

Jerzy Rdes

Beata Reszka

Iwona Rogala-Poborska

Tomasz Romańczyk

Marek Seredyński

Rafał Sołtysek

Aleksandra Sommerlik-Biernat

Krystyn Sosada

Alina Stępnik-Mardzyńska

Krzysztof Szczechowski

Zygmunt Szwed

Zygfryd Wawrzynek

Piotr Ziętek

Urszula Zimoń

Katarzyna Ziora

  odbyła 11 posiedzeń.

   W Prezydium ORL, które zebrało się 28 razy zasiadali

 

Borgiel-Marek Halina

Cieślicki Jan – skarbnik

Frey Krystian – sekretarz

Hamankiewicz Maciej

Kiełkowski Rafał – wiceprezes

Korniak Danuta – zastępca sekretarza

Kozakiewicz Jacek - wiceprezes

Markowski Jarosław - wiceprezes

Milejski Janusz

Rdes Jerzy

Sołtysek Rafał

Sommerlik-Biernat Aleksandra

Sosada Krystyn

Urban Tadeusz – prezes

 

Frekwencja na posiedzeniach ORL i Prezydium ORL wyniosła odpowiednio 81% i 87%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Głównym celem działania ORL była realizacja  zadań wynikających z Ustawy o izbach lekarskich w tym dbałość o najwyższą jakość, najszerzej pojętego systemu ochrony zdrowia z naciskiem na bezpieczeństwo pacjentów, lekarzy oraz lekarzy dentystów, zapewnienie właściwego, możliwie najnowocześniejszego leczenia. Wiele czasu, sił i środków poświęcono na organizację szkoleń a także na  zwiększenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz promocji zdrowia. Wśród nich na uwagę zasługują organizowane od podstaw jak i kontynuowane m. in. przedsięwzięcia: „SOR(RRY) TU RATUJE SIĘ ŻYCIE”, „Liczy się zdrowie”, „Nie żyj złudzeniami, zdrowie jest najważniejsze”, wiele akcji „proszczepionkowych” („SZCZEPIMY BO MYŚLIMY”), programy poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy, działania proekologiczne.

Aby zwrócić uwagę na konieczność wprowadzenia zmian systemu ochrony zdrowia w Polsce, przedstawiciele naszego samorządu zabierali głos w wielu gremiach. Przedstawiono szereg apeli, stanowisk, propozycji rozwiązań, podjęto uchwały dotyczące najistotniejszych wg samorządu problemów wymagających szybkiego rozwiązania dla dobra  ochrony zdrowia.                                                                                                                                                                                                                                                 

Bezpieczeństwo pacjentów i lekarzy to też nowoczesny sprzęt. Wysoko oceniono osiągnięcia na tym polu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP).  Prowadzącemu tę akcję Panu Jerzemu Owsiakowi nasz Samorząd przekazał wyrazy uznania i podziękowanie z prośbą o dalsze kierowanie WOŚP. 

Bezpieczeństwo lekarzy i lekarzy dentystów to także stabilność finansowa ich samych  i ich rodzin. Wsparcia finansowego udzielono  m. in. w formie:                                                                                                                     

- zapomóg losowych – 99.800,00 zł 
- zasiłków z tytułu narodzin dziecka – 451.000,00 zł 
- wsparcia finansowego dla uczących się dzieci nieżyjących  członków ŚIL – 84.000,00 zł  
- nagród za uzyskanie tytułu specjalisty – 380.200,00  zł  
- dopłat do karnetów sportowych OK System – 55.198,50 zł  
- udzielania na korzystnych warunkach pożyczek na łączną kwotę – 6.100.000,00 zł
- gratyfikacji dla osób, które ukończyły 85 rok życia – 74.000,00 zł
- zapomóg pośmiertnych – 51.000,00 zł

 

 Kontynuowano stosowanie znaczących ulg dla członków „dużych rodzin lekarskich”     w tym preferencyjnych cen za korzystanie z bazy noclegowej w Warszawie.

 Z pomocą lekarzom przychodzi także Fundacja „Lekarzom Seniorom”, o wspieranie której w formie np. 1% odpisu od podatku prosimy. 

By pobyt w bazie noclegowej w Warszawie uczynić przyjemniejszym, bardziej komfortowym przeprowadzane są w niej prace remontowe i modernizacyjne. W roku 2019 na ten cel wydano  ok. 28.500,00 zł.                                

Staramy się by Dom Lekarza - siedzibę izby, uczynić przyjaźniejszym i bardziej funkcjonalnym, tak dla pracowników jak i użytkowników. By ten cel osiągnąć kontynuowane są prace remontowo-budowlano-modernizacyjne, które w roku 2019 wymagały wydatkowania ok. 1.470.000,00 zł.                                         

 Pamiętając o teraźniejszości nie zapominamy o czasach minionych. Prowadzone są rozmowy i działania w celu utworzenia Muzeum Medycyny i Farmacji w Rybniku.  Pamiętamy o nieżyjących lekarzach Polakach, których prochy spoczywają na nekropoliach w kraju i za granicą. Dbając o wygląd miejsc ich pochówku finansujemy lub współfinansujemy ich renowację, a zapalając świece w tych miejscach dajemy wyraz naszej o nich pamięci.                                        

Aby nadążyć za zmianami otaczającej nas rzeczywistości, potrzebę posiadania możliwości wpływania na nią, a także by spełnić wymóg realizacji zadań statutowych zorganizowano szereg przedsięwzięć w celu przeprowadzenia szkoleń w różnych formach (kursy, konferencje, e-learning), na promocyjnych warunkach rejestrowano  i udzielano akredytacji podmiotom prowadzącym szkolenia.

ŚIL wygrywając szereg konkursów na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych, bardzo wysoko ocenianych przez wizytujących je przedstawicieli Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Ministerstwa Zdrowia, staje się liderem w tej dziedzinie działalności wśród pozostałych izb.

Objęto patronatem akcje humanitarne, misje niosące pomoc potrzebującym także  za granicami naszego kraju.

Reakcją na zauważone niedoskonałości systemu ochrony zdrowia w Polsce były podjęte uchwały, przyjęte stanowiska i apele, w których wskazywaliśmy niewłaściwe, obecnie obowiązujące i wskazywaliśmy inne wg samorządu korzystniejsze i niezbędne dla poprawy ochrony zdrowia rozwiązania. Zmniejszająca się, od dawna niewystarczająca liczba aktywnych zawodowo lekarzy skłoniła do aktywnego wspierania utworzenia zawodu asystenta lekarza, którego największym propagatorem na Śląsku jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. 

 Wspomagano merytorycznie, logistyczne, finansowo współorganizowane i/lub objęte przez izbę  patronatem przedsięwzięcia.  

Poprawie efektywności, zaangażowania, zwiększeniu możliwości oraz większej  skuteczności działania naszej izby służyło wznowienie działalności Spółki „Dom Lekarza” Sp. z o. o.

Siłą samorządu jest zarówno jego liczebność, jego najszerzej pojęta jakość ale także jedność. Wiele uczyniono dla integracji lekarzy i lekarzy dentystów nie tylko  śląskiego środowiska – czego m. in. dowodem jest udzielenie pożyczki Beskidzkiej Izbie Lekarskiej w wysokości 2 000 000,00 zł.

Zorganizowano szereg spotkań integracyjno-szkoleniowo-rekreacyjnych dla różnych wiekowo i zróżnicowanych co do posiadanych specjalizacji, upodobań, zainteresowań lekarzy i lekarzy dentystów. Wiele uwagi, sił i środków zaangażowano  w kontynuowanie działalności Lekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nie zapomniano o dzieciach i wnukach członków naszego samorządu organizując dla nich przy różnych okazjach  bale i festyny.                                                                                                                                                                      

Kontynuowano starania zmierzające do jeszcze większej integracji z samorządami innych zawodów medycznych a także z  samorządami zawodów zaufania publicznego.

 Mimo zaangażowania większej liczby osób i środków, wyroku sądu  uznającego takie zachowania jako przewinienie zawodowe nadal nierozwiązany pozostaje problem uchylania się niektórych członków samorządu od opłacania ustawowo wymaganej składki członkowskiej. Przyjęte kolejne rozwiązania pozwoliły na zmniejszenie liczby osób zalegających z opłatami, nadal jednak pozostają oporni na tłumaczenie  o niedopuszczalności takiego zachowania, które jest wyrazem nie tylko braku solidarności z pozostałymi, spełniającymi swój obowiązek członkami samorządu ale także braku do nich szacunku. Zdumiewa różnorodność zarówno pod względem wieku, zdrowia,  statusu ekonomicznego, społecznego i zawodowego uchylających się od wypełniania tego obowiązku. 

 

 W 2019 r. ORL podjęła 99 uchwał, w tym:

- 14 uchwał w sprawach finansowych,

 • - 1 uchwałę w sprawie zwołania Okręgowego Zjazdu Lekarzy,
 • - 9 uchwał w sprawie zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu,
 • - 2 uchwały w sprawie zobowiązania lekarza do odbycia uzupełniającego przeszkolenia w związku z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym,
 • - 1 uchwałę w sprawie odmowy wyłączenia członka specjalnej komisji stwierdzającego przygotowanie zawodowe,
 • - 1 uchwałę w sprawie wznowienia z urzędu postepowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną,
 • - 1 uchwałę w sprawie zmiany uchwały dot. zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu,
 • - 1 uchwałę w sprawie powołania komisji stwierdzającej przygotowanie lekarza dentysty do wykonywania zawodu,
 • - 9 uchwał w sprawie powołania specjalnych komisji stwierdzających zdolność lekarza do wykonywania zawodu oraz 2 uchwały zmieniające,
 • - 5 uchwał w sprawie odmowy skreślenia z listy członków ŚIL i z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów,
 • - 4 uchwały w sprawie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu,
 • - 5 uchwał w sprawie umorzenia postępowania mającego na celu stwierdzenie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu,

- 1 uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zawieszenia w prawie

     wykonywania zawodu lekarza,

 • - 9 uchwał związanych ze Spółką „Dom Lekarza”,
 • - 2 uchwały sprawie zmiany składu osobowego komisji problemowych ORL,
 • - 5 uchwał w sprawie wykreślenia wpisu indywidualnej/specjalistycznej praktyki lekarskiej z rejestru,
 • - 1 uchwałę w sprawie zawieszenia postępowania w przedmiocie wykreślenia wpisu indywidualnej specjalistycznej praktyki,
 • - 3 uchwały w sprawie zakazu wykonywania działalności leczniczej objętej wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • - 2 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo lekarza nieposiadającego PWZ na terenie RP w konsyliach lekarskich i asystowania do zabiegów,
 • - 1 uchwałę w sprawie odmowy uchylenia uchwały w sprawie zawieszenia w PWZ,
 • - 1 uchwałę dot. zmiany uchwały w sprawie zawieszenia lekarza PWZ,
 • - 19 uchwał w sprawach innych.

 

ORL przyjęła 2 stanowiska w tym:

- w sprawie zawieszenia działalności Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć z Oddziałem  Toksykologii w Sosnowcu;

- w sprawie: utworzenia zawodu asystenta lekarza

oraz 5 apeli, w tym:

- do Pana Jerzego Owsiaka w sprawie cofnięcia decyzji o rezygnacji z funkcji Prezesa Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

- do NRL w sprawie składek członkowskich;

- do NRL w sprawie: kształcenia podyplomowego lekarzy;

- do NRL w sprawie egzekwowania kar pieniężnych;

- do NRL w sprawie e-recept.

 

   Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej podjęło 1966 uchwał, w tym m.in.:

 • - 854 uchwały dotyczące przyznania PWZ;
 • - 11 uchwał w sprawie wyboru przedstawicieli i przewodniczących do komisji konkursowych na stanowiska ordynatora, zastępcy kierownika podmiotu leczniczego
 • - 139 uchwał w sprawach finansowych,
 • - 168 uchwał związanych z wykreśleniem z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • - 497 uchwal związanych ze skierowaniem na staż podyplomowy,
 • - 176 uchwał związanych z dokonaniem wpisu do rejestru ŚIL podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów,
 • - 23 uchwały w sprawie realizacji kształcenia podyplomowego,
 • - 8 uchwał w sprawach innych.

 

Prezydium przyjęło 2 stanowiska:

- w sprawie wykorzystania nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Grażyńskiego 49a w Katowicach przekazanej Śląskiej Izbie Lekarskiej przez Miasto Katowice w użytkowanie;

- w sprawie poparcia apelu i stanowiska Prezydium ORL w Krakowie z dnia 16.01.2019r.

 

Minęły 2 lata VIII  kadencji funkcjonowania odrodzonego samorządu lekarskiego, to jej  półmetek.  Mamy świadomość, że fakt ten nie jest równoznaczny ze zrealizowaniem  połowy zadań wymagających wykonania w tej kadencji. Osiągnięte do tej pory godne uwagi i pozytywnej oceny wyniki są efektem pracy aktywnych członków naszego samorządu, współpracy z m. in. wieloma osobami nie zrzeszonymi w naszej korporacji w tym miejscu nie można zapomnieć o pracownikach biura prawnego, przedstawicielach innych samorządów zawodowych i terytorialnych, władzach miasta Katowice, Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Spółce „Dom Lekarza” Sp. z o. o.

Jednak szczególne podziękowania należą się pracownikom Biura Izby, którzy mimo trudnych warunków związanych z prowadzonymi pracami remontowo-budowlano-modernizacyjnymi podołali zwiększonym wyzwaniom i są jednymi z głównych autorów udanego dla ŚIL roku.

Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie zapraszamy wszystkich do kontynuacji działań a kolejnych chętnych do współpracy na rzecz naszego samorządu. Pozostałych prosimy o obiektywną ocenę i nie utrudnianie pracy.

Wszystkim życzymy zdrowia i pomyślności we wszystkich dziedzinach życia.

 

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

Krystian Frey

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 03 grudzień 2022 23:21 Tomasz Gawlik
Artykuł został zmieniony. sobota, 03 grudzień 2022 23:35 Tomasz Gawlik
Artykuł został zmieniony. niedziela, 04 grudzień 2022 00:19 Tomasz Gawlik
Udostępnij