Uchwała Nr 3907/2021 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie potwierdzenia warunków kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy w związku ze zmianą warunków kształcenia w zakresie ustawiczne - BIP Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

 

Uchwała Nr 3907/2021
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie potwierdzenia warunków kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy w związku ze zmianą warunków kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 5 pkt. 11 i art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 02.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1342), w związku z art. 19 ust. 3, art. 19b ust. 7, art. 19c ust. 4 i art. 19d ust. 5 ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 790 z późn. zm.) i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.12.2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2006 r. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa i uchwały Nr 25/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11.03.2020 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania
w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, po rozpatrzeniu wystąpienia przez organizatora kształcenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „FRK Homograft” Sp. z o. o. i Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 345a wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem
55-000138-001-0014 o ponowne potwierdzenie spełnienia warunków do prowadzenia kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego uchwala co następuje:
§ 1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy, określone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w terminie od 21.01.2022 r.
do 31.12.2022 r., w przedmiocie i zakresie obejmującym kurs: „Podstawy chirurgii w śródoperacyjnym uszkodzeniu naczyń w obrębie brzucha i miednicy” na obszarze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na podstawie ponownie przedłożonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego
we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego realizacji, ocenie
w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - przez organizatora kształcenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „FRK Homograft” Sp. z o. o. i Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 345a wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem
55-000138-001-0014.
§ 2
Dokonuje się zmiany wpisu organizatora kształcenia, o którym mowa w § 1, w rejestrze podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonym przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt. 1, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz oznacza się kolejnym numerem 55-000138-001-0015.
§ 3
Wydaje się kolejne zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone nowym numerem, określonym w § 2.
§ 4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej
za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania. Wnioskodawcy, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, przysługuje prawo zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.

Sekretarz                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej
Krystian Frey                                                           Tadeusz Urban

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
niedziela, 13 marzec 2022 19:59 Tomasz Gawlik
Udostępnij