Uchwała Nr 3906/2021 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2021 r.   w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy - BIP Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

 

Uchwała Nr 3906/2021
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15 grudnia 2021 r.

 

w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzyPrezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 5 pkt 11 i art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1342),
w związku z art. 19 ust. 3 i art. 19d ust. 5 ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 790 z późn. zm.) i § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 5.12.2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2006 r. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa i uchwały Nr 25/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11.03.2020 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach, po rozpatrzeniu wystąpienia Pracowni Pozytywnych Zmian Zuzanna Liskowacka
z siedzibą w Ustroniu, ul. Myśliwska 13 o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy, uchwala co następuje:

§ 1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy dentystów określone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty na obszarze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w przedmiocie i zakresie obejmującym kursy
1. „Moduł II – Regeneracja kości w wymiarze pionowym” w terminie 20-21.01.2022 r.
2. „Podniesienie dna zatoki szczękowej w praktyce klinicznej” w terminie 21-22.04.2022 r.
3. „Moduł II – Regeneracja kości w wymiarze pionowym” w terminie 15-16.09.2022 r.
4. „Podniesienie dna zatoki szczękowej w praktyce klinicznej” w terminie 15-16.12.2022 r.
na podstawie przedłożonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego zrealizowaniu, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia – przez Pracownię Pozytywnych Zmian Zuzanna Liskowacka z siedzibą w Ustroniu,
ul. Myśliwska 13

§ 2
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania. Wnioskodawcy, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, przysługuje prawo zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.

 

Sekretarz                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej
Krystian Frey                                                           Tadeusz Urban

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
niedziela, 13 marzec 2022 19:43 Tomasz Gawlik
Udostępnij