Uchwała Nr 3905/2021 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmio - BIP Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

 

Uchwała Nr 3905/2021
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 5 pkt. 11 i art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1342), w związku z art. 19 ust. 3, art. 19b ust. 1 i 7, art. 19c ust. 1 i art. 19d ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 790 z późn. Zm.) i § 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2006 r. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa i uchwały Nr 25/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11.03.2020 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, po rozpatrzeniu wystąpienia Śląskiej Szkoły Ultrasonografii i Perinatologii Włoch, Czuba i Cnota Sp. J. z siedzibą
w Katowicach, ul. Słonecznikowa 17 o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy i wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów, uchwala
co następuje:
§ 1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy określone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w terminie w terminie 27-28.05.2022 r. oraz 23-24.09.2022 r. na obszarze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach,
w przedmiocie i zakresie obejmującym kurs „Echokardiografia serca płodu”, na podstawie przedłożonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia oraz podlegającego, po jego zrealizowaniu, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia – przez Śląską Szkołę Ultrasonografii i Perinatologii Włoch, Czuba i Cnota Sp. J. z siedzibą w Katowicach, ul. Słonecznikowa 1.
§ 2
Wpisuje się organizatora kształcenia - Śląską Szkołę Ultrasonografii i Perinatologii Włoch, Czuba
i Cnota Sp. J. z siedzibą w Katowicach, ul. Słonecznikowa 17 do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach pod numerem 55-000146-001-0001.
§ 3
Wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone numerem wymienionym w § 2.
§ 4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania. Wnioskodawcy, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, przysługuje prawo zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.

 

Sekretarz                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej
Krystian Frey                                                           Tadeusz Urban 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
niedziela, 13 marzec 2022 19:41 Tomasz Gawlik
Udostępnij