Uchwała Nr 1349/2021 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarz dentystów - BIP Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

 

Uchwała Nr 1349/2021
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarz dentystów

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 5 pkt. 11 i art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 965 z późn. zm.), w związku z art. 19b ust. 1 i 7, art. 19c ust. 1 i art. 19d ust. 5 ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 790) i § 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.12.2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2006 r. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa i uchwały Nr 25/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11.03.2020 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, po rozpatrzeniu wniosku o zmianę wpisu do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów, złożonego przez organizatora kształcenia DenCo Dental Conference z siedzibą w Katowicach, ul. Generała Jankego 176/B/II oraz uchwały numer 2382/P-VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy dentystów, uchwala się, co następuje:

§ 1
Dokonuje się zmiany wpisu organizatora kształcenia - DenCo Dental Conference z siedzibą w Katowicach, ul. Generała Jankego 176/B/II w przedmiocie i zakresie obejmującym kurs: „Świat stomatologii minimalnie inwazyjnej, cz. II: Rekonstrukcje kompozytowe w odcinku bocznym – kurs praktyczny” w terminie od 10.07.2021 r. do 11.07.2021 r., na obszarze Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawa.
§ 2
Dokonuje się zmiany wpisu organizatora kształcenia, o którym mowa w § 1, w rejestrze podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonym przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1, 5 i 6 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz oznacza się kolejnym numerem
55-000082-002-0260.
§ 3
Wydaje się zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone numerem wymienionym w § 2.

§ 4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania. Wnioskodawcy, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, przysługuje prawo zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.

 

Sekretarz                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej
Krystian Frey                                                           Tadeusz Urban 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
niedziela, 05 wrzesień 2021 21:27 Tomasz Gawlik
Udostępnij