UCHWAŁA Nr 939/2021 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2021 r.   w sprawie: zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarz dentystów - BIP Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

 

 

UCHWAŁA Nr 939/2021

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie: zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarz dentystów

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 5 pkt. 11 i art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 965 z późn. zm.), w związku z art. 19b ust. 1 i 7, art. 19c ust. 1 i art. 19d ust. 5 ustawy z dnia 5.12.1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 514 z późn.zm.) i § 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.12.2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2006 r. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa i uchwały Nr 25/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11.03.2020 r.
w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania
w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, po rozpatrzeniu wniosku o zmianę wpisu do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów, złożonego przez organizatora kształcenia Business Service „GALOP” Krystyna Gołąbek z siedzibą w Katowicach, ul. Ordona 7 lok. XIV oraz uchwały 178/KKM/21/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy, uchwala się,
co następuje:

§ 1
Dokonuje się zmiany wpisu organizatora kształcenia - Business Service GALOP Krystyna Gołąbek z siedzibą w Katowicach, ul. Ordona 7 lok. XIV w przedmiocie i zakresie obejmującym konferencje online:
1. „10 Śląskie Spotkania Kardiochirurgii z Kardioanestezjologią” w terminie od 08.10.2021 r. do 09.10.2021 r.
2. IX Konferencja Naukowa Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pt. „Zagadki intensywnej terapii kardiologicznej w 2021 roku” w terminie 15.05.2021 r.
3. „X Międzynarodowe sympozjum Naukowe Koksartroza” w terminie od 13.05.2021 r.
do 14.05.2021 r.
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2
Dokonuje się zmiany wpisu organizatora kształcenia, o którym mowa w § 1, w rejestrze podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonym przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1, 5 i 6 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz oznacza się kolejnym numerem
55-000061-001-0114.
§ 3
Wydaje się zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone numerem wymienionym w § 2.
§ 4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania. Wnioskodawcy, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, przysługuje prawo zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.

Sekretarz                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej
Krystian Frey                                                           Tadeusz Urban 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 23 lipiec 2021 00:30 Tomasz Gawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 24 sierpień 2021 22:03 Tomasz Gawlik
Udostępnij