UCHWAŁA Nr 3335/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 16 grudnia 2020 r.   w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 2312/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 23 września 2020 r. w - BIP Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

 

UCHWAŁA Nr 3335/2020

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 16 grudnia 2020 r.

 

w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 2312/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany wpisu organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, działając na podstawie art. 113 ust. 1 w zw. z art. 107 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 5 pkt. 11 i art. 25 pkt. 4 i 15 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 965 ze zm.) oraz uchwały Nr 25/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11.03.2020 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w mieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

Sprostować oczywistą omyłkę pisarską w uchwale nr 2312/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 23 września 2020 r., w sprawie zmiany wpisu organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów, w ten sposób, że:

Numer uchwały „2312/2020” zastąpić numerem „2315/2020”.

 

Uzasadnienie

W treści uchwały 2312/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany wpisu organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów błędnie oznaczono numer uchwały jako „2312/2020”, podczas gdy prawidłowy numer uchwały to „2315/2020”

Sprostowanie błędu pisarskiego w oparciu o art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego nastąpiło z urzędu, ze względu na popełnioną oczywistą omyłkę pisarską.

Od niniejszego postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Naczelnej Rady Lekarskiej. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Wnioskodawcy, w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia, przysługuje prawo zrzeczenia się zażalenia. Z dniem doręczenia Prezydium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

Sekretarz                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej
Krystian Frey                                                           Tadeusz Urban 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
niedziela, 28 luty 2021 22:32 Tomasz Gawlik
Udostępnij