UCHWAŁA Nr 1533/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 2 października 2019 r. w sprawie: zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarz dentystów - BIP Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

 

 UCHWAŁA Nr 1533/2019
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 02.10.2019 r.

w sprawie zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarz dentystów

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 5 pkt. 11 i art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 965), w związku z art. 19b ust. 1 i 7, art. 19c ust. 1 i art. 19d ust. 5 ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 965t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 537 z póź. zm.) i § 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.12.2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2006 r. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa i uchwały Nr 27/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, po rozpatrzeniu wniosku o zmianę wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, złożonego przez organizatora kształcenia Business Service Galop Krystyna Gołąbek z siedzibą w Katowicach, ul. Ordona 7/XIV oraz uchwały numer 1069/2019/VIII Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu z dnia 07.09.2019 r. w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmiany wpisu organizatora kształcenia - Business Service Galop Krystyna Gołąbek z siedzibą w Katowicach, ul. Ordona 7/XIV w przedmiocie i zakresie obejmującym konferencje: „Doskonalenie wiedzy w zakresie diagnostyki i leczenie epilepsji, bólów głowy oraz stanów zapalnych” w terminie od 12.09.2019 r. do 13.09.2019 r , na obszarze Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu.
§ 2
Dokonuje się zmiany wpisu organizatora kształcenia, o którym mowa w § 1, w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonym przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 5,6 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz oznacza się kolejnym numerem 55- 000061-001-0103.
§ 3
Wydaje się zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone numerem wymienionym w § 2.
§ 4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania. Wnioskodawcy, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, przysługuje prawo zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.

 

Sekretarz                                                            Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej                             Okręgowej Rady Lekarskiej

Krystian Frey                                                    Tadeusz Urban

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 12 styczeń 2020 21:50 Tomasz Gawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
niedziela, 23 luty 2020 20:52 Tomasz Gawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 maj 2020 00:00 Tomasz Gawlik
Udostępnij