UCHWAŁA NR 24/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 19 maja 2021 r.   w sprawie: zmiany uchwały nr 62/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie trybu postępowania w przypadkach nie wpłacania należnych - BIP Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

 

UCHWAŁA NR 24/2021

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 19 maja 2021 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 62/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie trybu postępowania w przypadkach nie wpłacania należnych składek członkowskich na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt 7 oraz art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 965 ze zm.), postanawia:

§1
Zmienić §4 uchwały nr 62/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie trybu postępowania w przypadkach nie wpłacania należnych składek członkowskich na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§4
1. Na wniosek członka, który w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty zwrócił się z prośbą o rozłożenie zaległości na raty, Skarbnik może wstrzymać się z działaniem, o którym mowa w Paragrafie 2 i 3 i wyrazić zgodę na spłatę zadłużenia w nie więcej niż 12 ratach miesięcznych.
2. W szczególnych przypadkach usprawiedliwionych trudną sytuacją życiową członka, Skarbnik może wyrazić zgodę na spłatę zadłużenia w nie więcej niż 48 ratach miesięcznych.
3. Do czasu całkowitego uregulowania zadłużenia członek Śląskiej Izby Lekarskiej nie płacący składek pozostaje jej dłużnikiem.
4. Niedotrzymanie 3 ustalonych terminów spłaty rat pociąga wszczęcie postępowania opisanego w §2 i §3, z zastrzeżeniem przypadków, w których członek ŚIL usprawiedliwił brak zapłaty rat w terminie.”

§2
Ustala się tekst jednolity uchwały nr 62/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie trybu postępowania w przypadkach nie wpłacania należnych składek członkowskich na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§1

 

Sekretarz                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej
Krystian Frey                                                           Tadeusz Urban 

 

Załącznik
do uchwały ORL Nr 24/2021
z dnia 19.05.2021 r.

Tekst jednolity uchwały nr 62/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie trybu postępowania w przypadkach nie wpłacania należnych składek członkowskich na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej

 

UCHWAŁA NR 62/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 grudnia 2016 roku

 

w sprawie: trybu postępowania w przypadkach nie wpłacania należnych składek
członkowskich na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt.7 oraz art.114 ust.3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 522), stosownie do postanowień zawartych w Regulaminie Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oraz Uchwały Nr 14/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy z 27.03.2010 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej ŚIL, realizując uchwałę Nr 13/2012 XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 31.03.2012 w sprawie zaległych składek członkowskich, w związku z tezami zawartymi w postanowieniu Sądu Najwyższego z 11.02.2016 roku, postanawia:

§1
Uznać zaprzestanie terminowego płacenia przez członków ŚIL należnej składki członkowskiej za przewinienie zawodowe, a zaleganie z opłacaniem składki za więcej niż sześć okresów miesięcznych uznać za rażące naruszenie podstawowych obowiązków członka.

§2
W stosunku do członków, którzy zalegają z opłacaniem składki przez okres dłuższy niż sześć miesięcy i nie reagują na skierowane do nich wezwanie do uregulowania zaległości w wyznaczonym dodatkowym terminie, Skarbnik ORL, zgodnie z regulaminem kieruje do OROZ zawiadomienie o popełnieniu przewinienia zawodowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania.

§3
Niezależnie od postępowania o którym mowa w §2, w stosunku do członka zalegającego z opłacaniem składki przez okres 6 miesięcy, Skarbnik ORL postanawia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego w administracji albo występuje do Prezydium ORL z wnioskiem o zaniechanie takiego postępowania ze względu na jego nieopłacalność lub przewidywaną bezskuteczność.

 

§4
1. Na wniosek członka, który w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty zwrócił się z prośbą o rozłożenie zaległości na raty, Skarbnik może wstrzymać się z działaniem, o którym mowa w Paragrafie 2 i 3 i wyrazić zgodę na spłatę zadłużenia w nie więcej niż 12 ratach miesięcznych.
2. W szczególnych przypadkach usprawiedliwionych trudną sytuacją życiową członka, Skarbnik może wyrazić zgodę na spłatę zadłużenia w nie więcej niż 48 ratach miesięcznych.
3. Do czasu całkowitego uregulowania zadłużenia członek Śląskiej Izby Lekarskiej nie płacący składek pozostaje jej dłużnikiem.
4. Niedotrzymanie 3 ustalonych terminów spłaty rat pociąga wszczęcie postępowania opisanego w §2 i §3, z zastrzeżeniem przypadków, w których członek ŚIL usprawiedliwił brak zapłaty rat w terminie.

§4a
Tryb postępowania w sprawach dochodzenia przez ŚIL nieopłaconych składek członkowskich określony w paragrafach 2 i 3 niniejszej uchwały nie dotyczy członków Śląskiej Izby Lekarskiej posiadających zaległości w opłacaniu należnych składek sprzed 1 stycznia 2008 roku.

§5
Zobowiązać Skarbnika ORL do składania ORL w okresach półrocznych sprawozdania z wyników postępowań skierowanych na uzyskanie przez ŚIL zaległych składek członkowskich.

§6
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały trącą moc:
a. Uchwała Nr 12/2009 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 25.04.2009 roku w sprawie wniosku o obniżenie wymiaru składki członkowskiej i wniosku o zwolnienie od składki członkowskiej,
b. Uchwała Nr 17/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 18.04.2012 roku w sprawie lekarzy zalegających z płaceniem składki członkowskiej.

 

Sekretarz                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                               Lekarskiej Okręgowej Rady Lekarskiej

Krystian Frey                                                      Jacek Kozakiewicz

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 wrzesień 2021 22:54 Tomasz Gawlik
Udostępnij