UCHWAŁA Nr 20/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2021 r.   w sprawie:     zmiany uchwały nr 20/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych s - BIP Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

 

UCHWAŁA Nr 20/2021

 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie:     zmiany uchwały nr 20/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych stałych komisji problemowych i zespołów ORL w Katowicach

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie §19 ust. 1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach,  w związku z rezygnacją Przewodniczącego ds. Kultury, uchwala co następuje:

 

§1
Zmienia się postanowienia §1 uchwały nr 20/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych stałych komisji problemowych i zespołów ORL w Katowicach w następujący sposób:

 

1 pkt 14 – Przewodniczącym Komisji ds. Kultury zostaje Rafał Sołtysek.
 

§2
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL w Katowicach.

 

§3
Ustala się tekst jednolity uchwały nr 20/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych stałych komisji problemowych i zespołów ORL w Katowicach, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

 

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej
Krystian Frey                                                           Tadeusz Urban 

 

 

Załącznik
do uchwały ORL Nr 20/2021
z dnia 14.04.2021 r.

Tekst jednolity uchwały nr 20/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych
stałych komisji problemowych i zespołów ORL w Katowicach

Uchwała Nr 20/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: wyboru przewodniczących i składów osobowych stałych komisji problemowych i zespołów ORL w Katowicach.

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie §19 ust. 3 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, uchwala co następuje:

§1
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach powołuje następujące osoby na stanowisko przewodniczącego stałych komisji problemowych i zespołów Rady oraz ich składy osobowe:

1) Komisja ds. Rejestrów Lekarzy, Prawa Wykonywania Zawodu, Lekarzy Cudzoziemców i Współpracy z Zagranicą
Przewodniczący: Janusz Milejski
Danuta Koturbasz, Krzysztof Szczechowski, Aleksandra Sommerlik-Biernat,
Alina Stępnik-Mardzyńska, Wojciech Marquardt, Anna Lis-Święty, Joanna Staśko-Ortoli

2) Komisja ds. Etyki Lekarskiej
Przewodniczący: Jarosław Markowski
Monika Bajor, Dariusz Konieczny, Krzysztof Nitecki, Jacek Kocot, Krzysztof
Siemianowicz, Elżbieta Smętek, Alina Stępnik-Mardzyńska, Justyna Krawczyk,
Andrzej Postek, Andrzej Muras, Anna Nasiek-Palka, Gabriela Muś, Urszula Zimoń,
Wanda Wenglarzy-Kowalczyk, Ewa Paszek, Krzysztof Szczechowski, Jacek Gawron,
Barbara Kopczyńska, Stanisław Wencelis, Małgorzata Dosiak, Agnieszka Pawlik,
Aleksandra Sommerlik-Biernat, Urszula Urbanowicz, Janusz Michalak

3) Komisja Finansowa
Przewodniczący: Jerzy Rdes
Leszek Jagodziński, Dariusz Gustowski, Krzysztof Sroka, Alina Stępnik-Mardzyńska, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Ewa Paszek, Mieczysław Piechota, Norbert Prudel, Michał Zyska, Wojciech Marquardt, Maciej Hamankiewicz, Zygmunt Klosa, Anna Glińska
4) Komisja ds. Informacji, BIP i Strony Internetowej
Przewodniczący: Rafał Kiełkowski
Alina Stępnik-Mardzyńska, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Janusz Michalak,
Andrzej Postek, Żywisław Mendel, Stefan Madej, Przemysław Rosak, Oskar Bożek

5) Komisja ds. Konkursów
Przewodniczący: Danuta Korniak
Stanisław Borysławski, Jacek Gawron, Małgorzata Dosiak, Jacek Kocot, Krystian Frey,
Jerzy Rdes, Marek Potempa, Jan Pruszowski, Krzysztof Szczechowski, Zygmunt Szwed

6) Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego
Przewodniczący: Halina Borgiel-Marek
Anna Pikiewicz-Koch, Iwona Rogala-Poborska, Jan Miczek, Krystyna Kubicka, Jacek Kocot, Agnieszka Jędzura, Marek Potempa, Tadeusz Morawiec, Rafał Rój, Zbigniew Bizoń, Alina Stępnik-Mardzyńska, Wanda Molenda, Małgorzata Błaszczyńska, Krzysztof Siemianowicz, Jacek Gawron, Joanna Staśko-Ortoli, Andrzej Siudyka, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Katarzyna Michalska-Małecka, Jerzy Rdes, Anna Wąsek, Krzysztof Musialik

7) Komisja Legislacyjna, Przekształceń, Pracy i Płacy oraz Kontaktów ze Związkami Zawodowymi
Przewodniczący: Mieczysław Dziedzic
Gabriela Muś, Iwona Kielan-Postek, Adam Błażelonis

8) Komisja ds. Kontaktów z NFZ
Przewodniczący: Leszek Jagodziński
Adam Błażelonis, Beata Poprawa, Adam Tiszler, Dariusz Gustowski, Andrzej Siudyka,
Tadeusz Morawiec, Alina Stępnik-Mardzyńska, Aleksandra Sommerlik-Biernat,
Piotr Ziętek, Zbigniew Bizoń, Olgierd Wieczorek, Justyna Krawczyk, Agnieszka Jędzura,
Katarzyna Bąk-Drabik, Grzegorz Grudnik, Jan Pruszowski, Katarzyna Michalska-Małecka, Wojciech Gawlicki

9) Komisja Zdrowia Publicznego oraz Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu
Przewodniczący: Ryszard Szozda
Marek Potempa, Alina Stępnik-Mardzyńska, Aleksandra Sommerlik-Biernat,
Terasa Bilewicz-Wyrozumska, Andrzej Siudyka, Jerzy Pabis, Leszek Jagodziński,
Adam Błażelonis, Justyna Krawczyk, Andrzej Lekston, Ryszard Szozda

10) Komisja Prywatnych Praktyk
Przewodniczący: Rafał Kiełkowski
Urszula Zimoń, Małgorzata Dosiak, Przemysław Rosak, Iwona Kielan-Postek,
Grzegorz Grudnik, Jadwiga Poznańska-Ugarenko, Zygmunt Szwed, Aleksandra
Sommerlik-Biernat

11) Komisja Socjalno-Bytowa
Przewodniczący: Krystian Frey
Katarzyna Bąk-Drabik, Janina Bić-Szudak, Halina Hiltawska, Wacław Kozioł,
Rafał Leszczyński, Anna Stańczyk-Franiel, Barbara Tabin, Alina Gutry, Zofia Kośnic,
Elżbieta Mierzwa, Jadwiga Poznańska-Ugarenko

12) Komisja Stomatologiczna
Przewodniczący: Rafał Kiełkowski
Alina Stępnik-Mardzyńska, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Piotr Ziętek,
Halina Borgiel-Marek, Joanna Brawańska-Gołuch, Tadeusz Morawiec, Paweł Gucze,
Rafał Rój, Przemysław Rosak, Zbigniew Bizoń, Krzysztof Sroka, Dariusz Skaba,
Wiesława Dulęba, Agnieszka Pawlik, Maria Hoinkis, Adam Jurczak, Olgierd Wieczorek,
Ewa Paszek, Norbert Prudel, Anna Stańczyk-Franiel, Mariusz Karski, Urszula Charciarek

13) Komisja Sportu i Rekreacji
Przewodniczący: Stefan Madej
Jerzy Pabis, Cezary Kuboszek, Artur Borowicz, Janusz Michalak, Zbigniew Stefański,
Przemysław Rosak, Justyna Krawczyk, Mariusz Smolik, Krzysztof Sroka, Ewa Paszek,
Paweł Jasiński, Damian Kawecki, Daniel Molęcki

14) Komisja ds. Kultury
Przewodniczący: Rafał Sołtysek
Grzegorz Góral, Danuta Koturbasz, Alina Gutry, Bogumiła Żołędziowska-Galas, Krzysztof
Szczechowski, Alicja Wrzoł, Jacek Kocot, Norbert Prudel, Jan Kłopotowski, Stanisław
Mysiak, Alina Stępnik-Mardzyńska, Eugeniusz Depta, Krzysztof Jarczok, Krystyna
Bojanowska, Krystyna Skupień, Magdalena Gawron-Kiszka, Stefan August, Wojciech
Bednarski, Lidia Netczuk, Artur Przybyłowski, Jacek Kozakiewicz, Antoni Dwornik

15) Komisja ds. Emerytów i Rencistów
Przewodniczący: Jacek Kocot
Barbara Goering-Pierożek, Janina Bić-Szudak, Zofia Kośnic, Alina Gutry,
Jadwiga Poznańska-Ugarenko, Danuta Koturbasz, Weronika Siwiec, Elżbieta Mierzwa,
Anna Wojciechowska-Wieja, Maria Nobis, Jacek Wróbel, Zygfryd Olak, Anna Glińska

16) Komisja ds. Młodych Lekarzy
Przewodniczący: Krzysztof Musialik
Rafał Sołtysek, Paweł Jasiński, Oskar Bożek, Jan Siwiec, Adam Błażelonis,
Krystyna Kubicka, Gniewko Więckiewicz, Tomasz Kirmes, Anna Markowicz,
Katarzyna Śmiłowska, Estera Dobrzyńska, Rafał Kiełkowski, Michał Kosowski,
Bartłomiej Wróbel, Michał Dyrda, Jan Urban, Mateusz Plizga, Anna Koniewska,
Joanna Bracik, Marcin Wojciechowski

17) Komisja Organizacyjna
Przewodniczący: Danuta Korniak
Rafał Kiełkowski, Jerzy Rdes, Aleksandra Sommerlik-Biernat

18) Komisja Historyczna
Przewodniczący: Stanisław Mysiak
Ewa Paszek, Norbert Prudel, Zygmunt Szwed, Anna Wojciechowska-Wieja,
Krzysztof Siemianowicz, Dariusz Skaba, Wojciech Marquardt, Jacek Kozakiewicz,
Jan Grzesik, Ryszard Wąsik, Michał Szwarc, Lesław Jóźków, Ewa Wawrzyniak

19) Zespół ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych
Przewodniczący: Ryszard Szozda
Jolanta Rynowska-Wiśniewska, Teresa Bieńko, Agnieszka Pawlik, Andrzej Postek,
Andrzej Sielańczyk, Gabriela Muś, Jarosław Markowski, Ewa Paszek, Jacek Kocot,
Krzysztof Szczechowski, Małgorzata Dosiak, Jacek Gawron, Grzegorz Grudnik,
Jan Pruszowski, Urszula Urbanowicz

20) Zespół ds. opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych
Przewodniczący: Jacek Gawron
Maciej Wawrzyczek

§2
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej
Krystian Frey                                                           Tadeusz Urban 

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 wrzesień 2021 23:01 Tomasz Gawlik
Udostępnij