UCHWAŁA Nr 90/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 16 grudnia 2020 r.   w sprawie: wsparcia finansowego dla lekarzy seniorów - BIP Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

 

UCHWAŁA Nr 90/2020

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 16 grudnia 2020 r.

 

w sprawie: wsparcia finansowego dla lekarzy seniorów

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt 4 i 5 w związku z art. 5 pkt 19 i 23 oraz art. 9 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 965 ze zm.), postanawia:

§1

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 wprowadza się jednorazowe świadczenie pieniężne (zapomogę losową) w wysokości 1000,00 PLN (jeden tysiąc) dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej, którzy ukończyli 80 lat i nie skorzystali dotąd z podobnego świadczenia wypłacanego na podstawie uchwały nr 73/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 21 października 2020 roku i uchwały nr 44/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14 września 2011 roku.
2. Świadczenie nie przysługuje członkom Śląskiej Izby Lekarskiej, którzy zostali:
a) zawieszeni w prawie wykonywania zawodu bądź ograniczeni w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
b) ukarani karą (prawomocnym orzeczeniem) w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej do czasu jej zatarcia lub wobec których sąd lekarski wydał postanowienie o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo o ograniczeniu zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza,
c) pozbawieni możliwości wykonywania zawodu lub ograniczeni w jego wykonywaniu prawomocnym orzeczeniem środka karnego do czasu jego zatarcia albo zawieszeni lub ograniczeni w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.
3. Świadczenie przysługuje członkom Śląskiej Izby Lekarskiej, których członkostwo trwa co najmniej nieprzerwanie od 15 lat do dnia uzyskania uprawnienia do otrzymania zapomogi.”

§2

Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosków przygotowywanych raz na kwartał przez Komisję ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów ORL w Katowicach, po zatwierdzeniu przez Prezesa ORL

§3

Formę przekazania przedmiotowego świadczenia uprawnionemu członkowi ŚIL ustala każdorazowo Prezes ORL stosownie do okoliczności.

§4

Wzmiankę o przekazaniu przedmiotowego świadczenia włącza się do akt rejestrowych uprawnionego członka ŚIL.

§5

Realizację uchwały powierza się Skarbnikowi ORL.

§6

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezesowi ORL.

§7

Uchyla się uchwałę nr 73/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego lekarzy seniorów.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej
Krystian Frey                                                           Tadeusz Urban 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 grudzień 2020 23:03 Tomasz Gawlik
Udostępnij