UCHWAŁA Nr 99/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2019 r.   w sprawie: regulaminu udostępnienia i korzystania z pomieszczeń Bazy Noclegowej Pro Medico w Warszawie - BIP Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

 

 

 

UCHWAŁA Nr 99/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 grudnia 2019 r.

 

w sprawie: regulaminu udostępnienia i korzystania z pomieszczeń Bazy Noclegowej Pro Medico w Warszawie

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 965), postanawia:

§1
Uchwalić regulamin udostępnienia i korzystania z pomieszczeń Bazy Noclegowej Pro Medico w Warszawie stanowiący załącznik do uchwały.

§2
Upoważnić Prezesa ORL do ustalenia regulaminu porządkowego Bazy Noclegowej Pro Medico w Warszawie.

§3
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Biura ŚIL.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Skarbnikowi ORL.

§5
Uchylić uchwałę nr 21/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie regulaminu udostępniania i korzystania z pomieszczeń Bazy Noclegowej Pro Medico w Warszawie, zmienionej uchwałą nr 42/2015 z dnia 9 września 2015 r. oraz uchwałą nr 5/2017 z dnia 15 lutego 2017 r.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.

§7
Rezerwacje dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, realizowane są na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym uchwałą nr 21/2012.

 


Sekretarz                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej
Krystian Frey                                                           Tadeusz Urban 

 

 

załącznik
do uchwały nr 99/2019
z dnia 11.12.2019 r.

 

REGULAMIN
UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ
BAZY NOCLEGOWEJ PRO MEDICO W WARSZAWIE

1. Prawo do korzystania z Bazy Noclegowej Pro Medico w Warszawie (zwanej dalej Bazą Noclegową) przysługuje w pierwszej kolejności członkom Śląskiej Izby Lekarskiej i ich rodzinom, pracownikom Biura ŚIL, a w następnej – lekarzom z innych izb lekarskich, ich rodzinom oraz pozostałym.

2. Osoby odbywające podróże służbowe – oddelegowane przez Prezesa ORL korzystają z Bazy Noclegowej.

3. Osoby korzystające z Bazy Noclegowej są zobowiązane podać swoje imię i nazwisko, adres oraz datę urodzenia, a także złożyć podpis potwierdzający rozpoczęcie pobytu i zaznajomienie się z regulaminem porządkowym obowiązującym w Bazie Noclegowej.

4. Opłaty za pobyt są pobierane z góry przed rozpoczęciem pobytu, z zastrzeżeniem punktu 9. Osoba rezerwująca pobyt jest zobowiązana dokonać wpłaty na rachunek bankowy Śląskiej Izby Lekarskiej lub w kasie Śląskiej Izby Lekarskiej. Potwierdzeniem rezerwacji jest automatycznie generowany e-mail z wysokością kwoty, którą należy wpłacić na podany numer konta lub uiścić płatność kartą płatniczą w kasie Śląskiej Izby Lekarskiej.

5. Cena za dobę pobytu wynosi 150 zł za pokój dwuosobowy oraz 180 zł za pokój trzyosobowy. W pokojach nie może nocować więcej osób niż przewidziana ilość miejsc noclegowych (dwa lub trzy), z zastrzeżeniem pkt. 7.

6. Dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej nie zalegających z opłacaniem składek na rzecz ŚIL oraz pracowników Biura ŚIL przysługuje cena w wysokości 120 zł za pokój dwuosobowy oraz 150 zł za pokój trzyosobowy, z zastrzeżeniem pkt. 7.

7. W pokoju nr 15 (trzyosobowym) istnieje możliwość wynajmu łóżek. Koszt wynajmu łóżka dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej nie zalegających z opłacaniem składek na ŚIL oraz pracowników Biura ŚIL wynosi 60 zł za łóżko, dla pozostałych osób – 75 zł za łóżko.

8. Osobom uprawnionym w związku z posiadaniem Karty Dużej Rodziny Lekarskiej przysługuje zniżka w wysokości 50% ceny od kwoty opłaty ponoszonej przez członka Śląskiej Izby Lekarskiej.

9. Osoby korzystające z Bazy Noclegowej bez uprzedniej rezerwacji są zobowiązane do uiszczenia opłaty za pobyt na konto Śląskiej Izby Lekarskiej lub bezpośrednio w kasie Śląskiej Izby Lekarskiej – kartą płatniczą, nie później niż w terminie do 3 dni po zakwaterowaniu.

10. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach upoważnione jest do zawierania umów dot. wynajęcia miejsc noclegowych na warunkach innych niż wynikają z niniejszego regulaminu lub odstąpienia od pobierania opłaty.

11. W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji w Bazie Noclegowej, Śląska Izba Lekarska zwraca 100% wartości dokonanej wpłaty gdy rezygnacja nastąpi co najmniej na 7 dni przed rezerwowanym początkiem pobytu lub 50% wartości dokonanej wpłaty gdy rezygnacja nastąpi na 4 dni przed początkiem pobytu. W pozostałych przypadkach ŚIL nie dokonuje zwrotu dokonanej wpłaty.

12. Osoby korzystające z Bazy Noclegowej zobowiązane są przestrzegać regulaminu porządkowego Bazy Noclegowej.

13. Śląska Izba Lekarska nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie Bazy Noclegowej.

14. Osoby korzystające z Bazy Noclegowej ze zwierzętami zobowiązane są do podpisania oświadczenia o odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przez zwierzęta. Opłata za jedną dobę pobytu zwierzęcia wynosi 5 zł.

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
niedziela, 23 luty 2020 21:36 Tomasz Gawlik
Udostępnij